OTP Drewniane Głowy Memoriał Andrzeja Wilkosza

Drewniane Głowy to najstarszy ogólnopolski turniej brydżowy organizowany w Krakowie, począwszy od I kwartału 1959 roku. Pierwszymi zwycięzcami byli Jan Bełtowski (Wrocław) – Witold Zalewski (Gliwice). Wśród tryumfatorów: Jan Blajda, Marek Blat, Kazimierz Chłobowski, Zbigniew Furdzik, Grzegorz Gardynik, Bogusław Gierulski, Stanisław Gołębiowski, Aleksander Jezioro, Hubert Jaworowski, Wit Klapper, Julian Klukowski, Krzysztof Martens, Andrzej Milde, Tomasz Przybora, Włodzimierz Starkowski, Leszek Sztyrak, Włodzimierz Wala, Artur Wasik, Andrzej Wilkosz, Adam Żmudziński, Andrzej Żurek.
Od roku 2013 turniej Drewniane Głowy jest równocześnie Memoriałem Andrzeja Wilkosza.


glowy_wawelskieHistoria ta miała miejsce na Wawelu, kiedy Kraków był jeszcze stolicą Polski, krajem zaś rządził król Zygmunt August. Krakowski zamek lśnił od bogactwa. Szczególnym pomieszczeniem była sala Poselska, w której przyjmowano interesantów oraz posłów z innych królestw, odbywały się w niej również sądy. Sala została ozdobiona przy suficie rzeźbami głów dworzan i mieszczan. Miało to symbolizować otwartość polskich królów na losy swojego ludu. Pewnego razu król siedział w sali Poselskiej i rozsądzał spory swoich poddanych. Po wielu godzinach wysłuchiwania skarg mieszczan był tak zmęczony, że marzył, aby jak najszybciej rozstrzygnąć ostatnie ze spraw. Wysłuchał jednej ze stron i od razu wydał wyrok. Zgromadzeni dworzanie, którzy znali sprawę byli zaskoczeni tym wyrokiem i uważali, iż nie jest on sprawiedliwy. Nikt jednak nie śmiał podważać słów króla. Stali wiec w milczeniu i obserwowali rozpacz pokrzywdzonego człowieka. Nagle nad zgromadzonymi jedna z wyrzeźbionych pod sufitem głów się poruszyła. Otworzyła usta i w sali rozległ się głos. – Wyrok Twój królu nie jest sprawiedliwy! Wszyscy ze zdziwieniem popatrzyli na mówiącą rzeźbę, a później na Zygmunta Augusta. Król zmarszczył brwi i rozkazał, aby strony sporu jeszcze raz przedstawiły mu swoje argumenty. Po wysłuchaniu obu osób wyrok został zmieniony. Zuchwałość drewnianej głowy spod sufitu jednak tak rozzłościła króla, że nazajutrz kazał swoim nadwornym rzeźbiarzom, aby zasłonili jej usta. Od tamtej pory żadna z głów pod sufitem już nie ożyła, ani tym bardziej nie odezwała się. Król jednak dbał, aby wysłuchać obu stron przed wydaniem wyroku i zawsze starał się rozstrzygać spory sprawiedliwie.
www.bajkowyzakatek.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>